Enter your keyword

Tervezés

Cégcsoportunk profiljához tartozik az épületek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Tervezőink tapasztalata és referenciái a legmagasabb igényeket is képesek kielégíteni. Vállaljuk statikai tervek készítését is, teljeskörű ügyintézéssel.

01Vállaljuk ügyfeleink kéréseinek megfelelő engedélyezési, kiviteli tervek, valamint statikai kiviteli tervek elkészítését költségkímélő, de esztétikus megoldásokat alkalmazva. Tervezés mellett a teljes engedélyezési eljárás lebonyolítását is vállaljuk, megkímélve ügyfeleinket a sokszor reménytelennek tűnő hivatali procedúrától. Megrendelőinkkel személyes kapcsolatban állnak tervezőink. Több, mint 100 db mintaterv segíti a kedves ügyfeleket a tervezés első lépéseinek megtételében azaz a ház paramétereinek, méretének, formájának stb. kiválasztásában.

Cégünk az építészeti – műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1197. (XII.29.) KTM rendelet 5. § alapján készíti el az építési engedélyezési tervdokumentációkat. A tervezési feladatokat, minőségeket és díjakat a megrendelői igényektől függően három csoportban kezeljük.

1., Általános Építési engedélyezési tervdokumentáció (tervezési idő várhatóan 30 nap) :

Meghatározás:

Az első kategóriában azon leendő Ügyfeleinknek igyekszünk a segítségére lenni, akiknek az építési engedély megszerzése a legfontosabb szempont. Ezen szolgáltatásunkat leginkább azon ügyfeleinknek javasoljuk:

 • akiknek saját elképzeléseik vannak a tervezendő lakóépületükre vonatkozóan,
 • illetve rendelkeznek egy típustervvel, mely irányadóként segíti a tervezési folyamatokat,
 • vagy az általunk készített mintaházakból történt egy konkrét kiválasztás,
 • és természetesen teljesen új, egyedi tervezési feladatok is szerepelhetnek ebben a kategóriában.

Tervezési díj:
Az általános építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének díját a tervezett lakóépület bruttó alapterületével számoljuk.

Részletezett műszaki tartalom:

 • 04Aláírólap
 • Tervezői nyilatkozat
 • Építészeti műszaki leírás
 • Építész műszaki leírások
 • Statikai műszaki leírás:
 • Tervezői árazatlan –beárazott költségvetés
 • Elektromos műszaki leírás és költségvetés
 • (tervezési ár nem tartalmazza, de igény szerint biztosítható)
 • Gépész műszaki leírás és költségvetés
 • (tervezési ár nem tartalmazza, de igény szerint biztosítható)

Tartószerkezeti műszaki leírás:

Igazoló számítások, előírás szerint az 5,40 m-mél nagyobb födémekre és a két szintnél nagyobb épületekre kell készíteni, de cégünknél minden esetben készíttetünk.

Építész tervlapok:

 • Helyszínrajz m 1 : 1000, 1 : 500
 • Alaprajzok m 1 : 100
 • Metszetek ( a szükséges mennyiségben ,de legalább kettő) m 1 : 100
 • Homlokzatok m 1 : 100

3. Statikai kiviteli terv készítése

A statikai számítások tervezési díját mindig a bonyolultsági foktól függően külön határozzuk meg.

Statikai kiviteli terv készítése(alapozás (talpgerenda) és IsoteQ® falazat, áthidaló) “A” verzió
Statikai kiviteli terv készítése(IsoteQ® falazat, áthidaló, koszorú, egy szint födém) “B” verzió
Statikai kiviteli terv készítése(IsoteQ® falazat, áthidaló, koszorú, egy szint födém, födém feletti falak és koszorú) “C” verzió

4., Engedélyezési eljárás teljes körű ügyintézése:

Meghatározás:

Amennyiben Ügyfelünk teljeskörűen velünk szeretné elvégeztetni az engedélyeztetési eljárásokat és szeretné ránk bízni az ezzel járó bonyodalmas hivatali ügymenetet, úgy cégünk ezekben is tud segíteni.

A bonyolítási díjunk magába foglalja az összes csatolandó melléklet költségeit is.

Mit kell mellékelni?

Egy engedélyezési eljáráshoz a tervdokumentáción kívül az elsőfokú építésügyi hatósághoz a következőket kell még benyújtani:

 • Hivatalos térképmásolat
 • Tulajdoni lap
 • Kéményseprői nyilatkozat
 • Vízművek közmű hozzájárulása
 • Gázművek közmű hozzájárulása
 • Elektromosművek közmű hozzájárulása
 • Illetékbélyeg

5., Felelős Műszaki Vezetés

Meghatározás:

Az építtetők részére biztosítjuk szakemberünk helyszíni kijárását, műszaki vezetését, mely során az építési folyamat bármely területével kapcsolatban feltett kérdésekre tudunk választ és megoldást adni.

Miért fontos ez?

Azért, mert az 51/2000. (VIII.9.) FVN-GM-KÖViM együttes rendelete alapján kivitelezési munkát Felelős Műszaki Vezető nélkül nem lehet elkezdeni (4. §) . A műszaki vezető az építési helyszín átadásától az épület átadás-átvételi eljárásáig kíséri figyelemmel az építkezést.  A felelős műszaki vezető felel az építőipari tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok, továbbá a hatósági engedélyek és a tervdokumentációkban foglaltak megtartásáért. (8.§)


Mikor lehet igénybe venni a műszaki vezetést ?

02Az építkezés megkezdése előtt legalább 8 nappal, a bejelentendő adatokkal egyben ( építés szerelési munka megnevezése, építető, kivitelező , kivitelei tervek tervezője, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr) kell megadni a felelős műszaki vezető személyét, névjegyzéki számát. Az egyre szigorodó jogszabályok –melyek az építtető érdekeinek védelmében születnek ! – gyakorlatilag kizárják a családi házaknál is már a  kivitelező nélküli munkálatokat. Lásd. a következő jogszabály kivonatot.

“2. § (1) Az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött és a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladó építési tevékenység akkor kezdhető meg, ha az építési tevékenységgel kapcsolatos adatokat az építési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal az építtető bejelentette.”

Műszaki vezetési díj:

A helyszíni kijárás díjazását kiszállási alkalmanként számoljuk, de minimum háromszori alkalmat kell megrendelni.
Egy kiszállás  35.000.-Ft + Áfa összegbe kerül.
A kiszállás mennyisége függ a megrendelővel kötött szerződésben megállapításra került igényszinttől,  az építendő épület bonyolultsági fokától,  a tervdokumentáció minőségétől és tartalmától, a kivitelező felkészültségéről.

Műszaki ellenőrzési díj:

Műszaki ellenőr igénybevételére azon építtetőknek van szükségük, akik kivitelezőre bízták épületük megvalósítását és biztosítani óhajtják a kivitelezés minőségének folyamatos ellenőrzését. Ezen esetben a díjazást a megbízás előtt kölcsönösen kialkudott összegért vállaljuk.