Enter your keyword

Kérdések – Válaszok

qnaA leggyakoribb kérdések a CSOK-kal kapcsolatban:

A fentiekben leírtak mellett gyakran felmerülnek az új szocpolt kérelmezők részéről olyan kérdések, melyekre nehéz a választ megtalálni az interneten. Az alábbiakban számos a CSOK-kal kapcsolatban felmerülő fontos kérdést és az azokra adott válaszokat olvashatja.

Igen, 2015. július 1-től a használt lakás vásárlásához ugyanakkora összegű családi otthonteremtési támogatás jár, mint az új építésűhöz. A családi otthonteremtési kedvezmény nem tesz különbséget az új és a használt ingatlan között.

A CSOK kérelem mellé csatolni kell TB jogviszony igazolást valamint köztartozás-mentes igazolást, ezek nem lehetnek a kérelem benyújtásakor 15 napnál régebbiek.

A magzat már gyermekként vehető figyelembe a betöltött 24. terhességi héttől, így ebben az esetben két gyerek esetén lehet igényelni az új szocpolt. Ha már van meglévő gyermek, akkor nem kell házastársnak lenni a CSOK igénylésekor, de ha valaki a jövőbeni születendő gyermekek után szeretne állami támogatást igényelni, akkor ahhoz szükséges összeházasodni. Fontos kitétel, hogy a feleséget vagy az élettársat a CSOK igénybe vételekor mindenképpen be kell vonni adóstársként az ügyletbe. A gyed/gyes pedig jövedelemként vehető igénybe a CSOK elbírálása során.

Egy esetben lehet, mégpedig ha a CSOK 2015. július 1-jei bevezetése előtt 120 nappal kezdődő időszakban történik az új vagy használt lakás vásárlása és az adásvételi szerződés megkötése. Azonban egy feltétel van: a vételárat 2015. július 1-ig nem szabad teljes egészében kifizetni, az utolsó részletet a kapott CSOK támogatásból kell fedezni.

A családi otthonteremtési kedvezmény a Fundamenta hitelek kiváltására nem használható fel.

A két, 5 éven belül eladott ingatlan összesített értéke 20 millió forint, mely meghaladja a vásárolni kívánt ingatlan 18 millió forintos értékét, így erre az ügyletre CSOK támogatás nem igényelhető. CSOK igénylése esetén az eladott ingatlanok összesített vételára nem haladhatja meg a vásárolni kívánt lakás vagy ház vételárát. A CSOK kérelemhez ugyanis csatolni kell egy olyan nyilatkozatot, mely az 5 éven belüli ingatlaneladásokról teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

A CSOK igénylésére akkor jogosultak, ha a kérdéses ingatlanban az élettársak, vagy a férj és a feleség is tulajdonos már a CSOK-kérelem benyújtásának időpontjában. A tulajdoni hányadot azonban a jogalkotó nem szabályozta, így nem kell, hogy például 50-50 százalékban legyen tulajdonrészük a házban.

Mivel még házasok, ezért elvileg igénybe vehető a két gyermek után a CSOK. Viszont ebben az esetben a vásárolandó ingatlanban a férjnek és a feleségnek is mindenképpen tulajdonrészt kellene szerezni, különben az új szocpolra már nem jogosultak.

A csereszerződés tárgyát képező ingatlan birtoklása önmagában nem zárja ki az új szocpol igénybe vételére irányuló jogosultságot. Ez viszont csak csereszerződés esetén van így.

Természetesen, a családi otthonteremtési kedvezmény a vér szerinti gyermekek mellett az örökbe fogadott gyermekek esetén is jár, a számos egyéb feltétel együttes teljesülése esetén.

Sajnos ha a házaspár egyik tagja 2015. július 1. előtt betölti a 40. életévét, akkor már nem jogosultak a családi otthonteremtési támogatásra, ha még nincsen gyermekük, de vállalnának egyet.

Korszerűsítésre a CSOK nem kínál lehetőséget, az új szocpol támogatás összegét kizárólag ingatlan vásárlására vagy bővítésére lehet fordítani.

A régi vagy a 2015. július 1-től bevezetendő új szocpolt is csak egyszer lehet igényelni egy gyermek után. Természetesen, a születendő második baba után igényelheti majd a CSOK-ot, azonban a meglévő gyermeke után már nem.

Természetesen nem kötelező hitelt felvenni a családi otthonteremtési kedvezmény mellé. Azonban ha nincsen elég önerő az ingatlan megvásárlásához, akkor a hitelfelvételt célszerű ugyanattól a banktól igényelni, akin keresztül az Államkincstár a CSOK-ot folyósítja, hiszen ebben az esetben megspórolhatjuk a – két pénzintézet esetén kétszer fizetendő – hitelbírálati díjat; mely maximum 30.000 forint lehet.

Mivel az új szocpol, vagyis a CSOK csak július 1-től igényelhető, ezért az ügyintézés és a folyósítás gyorsaságáról még túl sokat nem lehet tudni. A korábbi szocpol ügyintézés időtartama körülbelül egy hónap volt, azonban a CSOK igénylésének első időszakában ez jóval több is lehet (akár 60 nap), gondolva arra, hogy várhatóan rengetegen fogják igényelni az új lakástámogatást. Az adásvételi szerződés megkötésénél a CSOK-kal kapcsolatos kitételekben ezért ennek megfelelő időtartamot célszerű feltüntetni.

A családi ház bővítésekor az építkezés kizárólag a CSOK kérelem benyújtását követően kezdhető el. Azonban mivel minden bővítés építési engedély köteles, így először azt kell beszerezniük. Ezután költségvetést kell készíteni a bővítésről, melyet a CSOK-ot folyósító bankkal el kell fogadtatni. Az önerő nagyságát is a költségvetés függvényében lehet kalkulálni. A bővítés értékének maximum 50 százalékáz lehet otthonteremtési támogatásként megkapni, viszont a bővítés értékének 70 százalékáról számlákat kell majd a hitelintézetnek bemutatni.

Természetesen nem vehető igénybe befektetési célra a családi otthonteremtési kedvezmény. Sokaknak eszébe jutott, hogy az állami támogatást igénybe véve azért vásároljanak lakást Budapesten olyan célból, hogy azt albérlőnek vagy az Airbnb-n turistáknak bérbe adhassák. Azonban a CSOK-ot csak az veheti igénybe, aki a megvásárolt ingatlanban lakik később életvitelszerűen. Ezt egyébként később ellenőrizheti akár az adóhivatal, vagy a magyar Állam is, így nem érdemes ilyen megoldásban gondolkodni.

Magyarországon 2015-ben már érvényben van egy olyan jogszabályi megkötés, mely szerint egy ingatlan megvásárlásához abban az esetben adhatnak a bankok hitelt, ha a hitel összege nem haladja meg az ingatlan értékének 80 százalékát. Tehát egy 10 milliós lakáshoz 2 millió forintos önerő szükséges minimálisan. A Magyar Nemzeti Bank álláspontja szerint a családi otthonteremtési kedvezmény nem számít tehernek. Ez pedig azt jelenti, hogy az új szocpol növeli az önerő összegét, vagyis ha egy két gyermekes család egy 60 négyzetméteres 10 millió forint értékű lakás megvásárlásához 800.000 forint CSOK-ra jogosult, akkor emellé 1.200.000 forint önerőt szükséges biztosítania, és bankjától igényelhet még 8 millió forint összegű lakáshitelt.

A CSOK-ot akkor is igénybe lehet venni, ha a csereszerződés megkötése esetén nagyobb méretű és értékű lakásra cserélik el a régit. Illetve ha a régi lakást eladták, annak az értékét teljes egészében az újonnan vásárolt, nagyobb méretű és értékű lakásra kell költeniük, ekkor mellé természetesen megkapják a CSOK-ot is.

Sajnos a CSOK ingatlan tulajdonrész kivásárlására nem vehető igénybe, így ebben az esetben a családi otthonteremtési kedvezményt nem tudja igénybe venni.

Igen, 40 év felett is igénybe vehető a CSOK, ha már meglévő gyermekek után szeretnék igénybe venni, és az elmúlt években a két gyermek után még nem éltek a korábbi szocpol lehetőségével.

Annak ellenére, hogy a CSOK rendelet kimondja, hogy az otthonteremtési kedvezményt igénybe vevőnek nem lehet lakástulajdona, létezik néhány kivétel is. Így ha az ingatlantulajdon felesége nevére nem adásvétel alapján került, hanem több, mint 2 évvel ezelőtt öröklés vagy ajándékozás útján keresztül szerezte a házat, akkor természetesen igényelhetik az új szocpolt. A harmadik kivétel egyébként az, hogy ha valakinek a tulajdonába oly módon került ingatlan, hogy azt szintén 2 évnél régebben ajándékozással vagy örökléssel és haszonélvezeti joggal terhelten szerezte, és a haszonélvező jelenleg is ott lakik.

Meglévő épületrész átalakításához sajnos nem lehet a CSOK-ot igénybe venni. Vagy arra van lehetőség, hogy a családi ház még nem beépített tetője esetén alakítják ki a beépített tetőteret, vagy a lakóházat a földszinten bővítik egy plusz szoba hozzáépítésével.

A garázs átépítéséhez a CSOK támogatás nem vehető igénybe, csupán egy új szoba építése esetén kérhetnék a támogatást. Emellett azonban azt is tudni kell, hogy a CSOK csak akkor igényelhető bármilyen célra, ha a házastársak vagy élettársak mindkét tagja valamilyen arányban tulajdonosa az ingatlannak. Nem szükséges 50-50%-ban tulajdonosnak lenniük, lehetnek akár 99-1%-os arányban is tulajdonosok.

Kizárólag akkor lehet a megelőlegezett családi otthonteremtési támogatást előzetesen vállalt gyermekekre felvenni, ha azt házaspárként igénylik. Vagyis a házasságkötés után tudják majd az új szocpolt igényelni ily módon. Két gyermek előzetes vállalása esetén fontos tudni, hogy az első gyermeknek 4, míg a másodiknak 8 éven belül kell megszületnie.

Igen, hiszen a CSOK nem csak az első lakás vásárlásához igényelhető. Viszont amennyiben a korábban eladott lakás eladása 5 éven belül történt, akkor annak az árát mindenképpen fel kell használni annak az ingatlannak a vásárlásakor, melyhez most a CSOK-ot is igényli.

Amennyibben az otthonteremtési kedvezményt is igénybe veszi az ingatlan megvásárlásához, akkor azt az adásvételi szerződéstől számított 10 évig nem érdemes eladnia. Hiszen amennyiben eladja, akkor a CSOK teljes összegét vissza kell majd fizetnie az Államnak.

Így van, meglévő gyermekek esetén a családi otthonteremtési kedvezmény beleszámít az önerőbe lakáshitel igénylésekor. Azonban máshogy kell számolni a jövőben vállalt gyermekek esetén. A hitelkérelmek elbírálásakor az MNB rendelete szerint a kitettség forinthitelek esetén nem lehet nagyobb az ingatlan forgalmi értékének 80 százalékánál. Mivel a születendő gyermekek vállalásához kapcsolódó megelőlegezett CSOK összegét a gyermekek megszületéséig kölcsönnek kell tekinteni, így a bankoknak teherként kell azt figyelembe venniük a hitelbírálatkor. Vagyis a lakás vásárlásához felvett hitel és a megelőlegezett CSOK együttes összege nem haladhatja meg az ingatlanérték 80 százalékát.

Sajnos a CSOK előírásai szerint a családi ház bővítését csak 2015. július 1-jét követően lehet elkezdeni. Mivel már tavaly elkezdték az építkezést, ezért sajnos elvesztették a jogosultságot és utólag sem kérhetik a pénzösszeg folyósítását. Emellett a július utáni munkálatokra sem igényelhetik a CSOK-ot.

Ha a meglévő gyermekek után egyedülállóként szeretné igénybe venni a CSOK-ot, akkor természetesen jogosult rá 2015. július 1. után. A 40 év feletti szabály csak azokra a házastársakra vonatkozik, akiknek még nincsen gyermeke de szeretnének a jövőben gyermeket vállalni, ezáltal pedig megelőlegezett CSOK-ot igényelnek. Vagyis 40 év felett egyaránt igénybe veheti a CSOK-ot már meglévő gyermek(ek) után az egyedülálló szülő illetve a házastársak és az élettársak is.

Nagyon sokan érdeklődnek ezzel kapcsolatban. Az adásvételi szerződésben mindenképpen fel kell tüntetni azt, hogy pontosan milyen pénzügyi foráásokból lesz az ingatlan kifizetve. Összegszerűen fel kell sorolni, hogy mennyi lesz az önerő, az esetlegesen felvett hitel összege, valamint a CSOK összege. Ezek mellé azt is oda kell írni, hogy melyik pontosan milyen előre meghatározott határidőig kerül kiegyenlítésre. Ezt természetesen az eladóval is egyeztetnie kell a vevőnek. Az ingatlan adásvételi szerződés aláírásának időpontjában átadott önerő összegét rögzíteni kell a szerződésben, a fennmaradó részletek ütemezését is írásba kell foglalni. Fontos tudni, hogy csak a teljes önerő kifizetését követően fogják a bankok a CSOK-ot folyósítani, így annak dátumát ezt átgondolva kell meghatározni, figyelembe véve az ügyintézés 30-60 napos várható idejét is.

A 2015. július 1-jén életbe lépő családi otthonteremtési kedvezményről szóló teljes CSOK rendelet pdf verzióban innen tölthető le.

Forrás: internet