Enter your keyword

ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet értelmében 2009. január elsejétől az új épületek esetében a használatbavétel engedélyezéséig kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni, meglévő épület esetében eladáskor vagy egy évnél hosszabb időre szóló bérbeadáskor, illetve 1000 m²-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épületek esetében. A már meglévő épületek esetén a tanúsítvány készíttetése 2011. december 31-ig önkéntes volt, azaz 2012. január 01-től kötelezővé vált.

papirA 261/2015. (IX. 14.) rendeletével módosította a kormány az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítására vonatkozó szabályokat. Az új előírások 2016. január 1-én léptek hatályba. A rendeletben módosult néhány korábbi, bizonytalanul megfogalmazott paragrafus. Új építésű ingatlan esetében egyértelműen meg lett határozva, hogy ki és mikor kell gondoskodjon a tanúsítvány  elkészíttetéséről. Szintén tisztázva lett, hogy a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján kell végezni a tanúsítást. Belekerült a rendeletbe, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén a teljes egész épületre el lehet végezni a tanúsítást az azt megelőző 3 év energiafogyasztás-mérése, számlái alapján. Mivel az eltérő üzemeltetési szokások nagymértékben befolyásolhatják az így kapott eredményt, ezért alapvető kritérium a soklakásos, illetve a kellő minimális alapterülettel rendelkező épület. Szigorodtak az alátámasztó munkarész tartalmi követelményei is.

2016. január 1-től módosultak a besorolás szerinti betűjelek és megnevezések. Bizonyos feltételek szerint a korábban kiállított, nyilvántartásba már felvett tanúsítványok – számítógépes algoritmusok segítségével – a hatályba lépő új követelményszintnek megfelelő besorolást kapnak.

Új energetikai minőség szerinti besorolások:

energetikai_besorolas

table_10

* „Az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a 4. § (7) bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.”

2016. március 1-je után az épület vagy önálló rendeltetési egység tulajdonosa, vagy a korábbi tanúsítvány megrendelője elektronikus formában, díjmentesen igényelheti az új besorolást tartalmazó összefoglaló pótlapot az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról. A rendeletben meghatározottak szerint kifüggesztett tanúsítvány összefoglaló lapot 2016. július 1-jéig ki kell cserélni az új besorolással ellátott összefoglaló pótlapra.
„BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeletetési egységre, ha az épület egésze megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek.